Vysokotlaké čištění střechy je relativně stará služba, ale i přes to jí zná málo lidi. Jestli je střešní krytina novější nebo starší, působí dobrým estetickým dojmem pouze tehdy, když je čistá. Životnost střešní krytiny snižují především: - řasy: způsobují černé zbarvení krytiny - mech: roste na povrchu, ale kotví se do materiálu, způsobuje zbarvení krytiny dozelena - lišejníky: produkují organické kyseliny, které rozrušují materiál na kterém rostou, přispívají k procesu zvětrávání…...